Goddelijke Bundel


Liefde

Overvloeiend gevoel van welzijn dat je met anderen wilt delen

Vertrouwen

Te zijn wie je bent
Je bent ok hoe dan ook

Onschuld

Verwondering
Elke moment brengt iets nieuws

Vreugde

Grote energie die gedeeld wil worden

Schoonheid

Het innerlijke light zien

Kracht (Innerlijk)

In jezelf staan
Vol aanwezig zijn in je lichaam

Moed

Capaciteit risico te nemen

Kracht (extern)

Je kunnen uiten in de wereld (Solar Plexus)

Creativiteit

Staat je toe je te uiten zoals je bent. Nieuwsgierigheid

Intelligentie

Diep weten – goed vs fout

Eigenwaarde

Hoe bijzonder je bent, je voelt ‘ik ben ’t waard’

Sensualiteit | Levendigheid

Alle zintuigen ervaren

Divine Bundle


Love

Overflowing sense of well-being that you can share with others

Trust

Be who you are
You know you are ok no matter what

Innocence

Sense of wonder
something new in every moment

Joy

Big energy that needs to be shared

Beauty

To see the light inside

Strength (Inner)

To stand inside yourself
To fill up your body presence

Courage

Capacity to take risk

Power

Capacity to express in the world
(Solar Plexus)

Creativity
Allows you to express who you are. Curiosity

Intelligence

Deep knowing – right|wrong

Self Worth | Inner value

How precious you are, you carry ‘I have value’

Sensuality | Aliveness

Being in touch with all senses